"time of trouble" — Słownik kolokacji angielskich

time of trouble kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas kłopotów
  1. trouble rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She it was to whom they all turned in time of trouble.

    Podobne kolokacje: