"Show time" — Słownik kolokacji angielskich

Show time kolokacja
Popularniejsza odmiana: show time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas widowiska
  1. show rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In a matter of minutes, it would be show time.

    Podobne kolokacje: