"appear in the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się za Nowe Czasy
  1. appear czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Another front page article appeared in the Times on the following day.

    Podobne kolokacje:

podobne do "appear in the New Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "appear in the New Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik