"pop up the time" — Słownik kolokacji angielskich

pop up the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pop w górę czasu
  1. pop czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Even though I'm in a cover band, it hurts me to see so many cover bands popping up all the time," he said.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pop up the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pop up the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik