"appear on the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się podczas Nowych Czasów
  1. appear czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of his books have appeared on the New York Times Best Seller List.

    Podobne kolokacje:

podobne do "appear on the New Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "appear on the New Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink