"time shoots" — Słownik kolokacji angielskich

time shoots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiełki czasu
  1. time rzeczownik + shoot czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Next time, regardless of what is in the way, I shoot."

    Podobne kolokacje: