"single Time" — Słownik kolokacji angielskich

single Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: single time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden Czas
  1. single przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then we were once more in a single time and place.

    Podobne kolokacje: