"blink a times" — Słownik kolokacji angielskich

blink a times kolokacja
Popularniejsza odmiana: blink times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugać czasy
  1. blink czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She blinked a few times to bring her eyes into focus on the figure who was standing inside the room.

    Podobne kolokacje: