NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"appear around the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się około czasu
  1. appear czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When the fact that both the vampire and Faith appeared around the same time, they begin wondering if they are connected.

    Podobne kolokacje: