"contact time" — Słownik kolokacji angielskich

contact time kolokacja
Popularniejsza odmiana: time of contact
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zetknięcia
  1. contact rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That's 40 hours a week of contact time with 3 students.

    Podobne kolokacje: