NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"time of contact" — Słownik kolokacji angielskich

time of contact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas kontaktu
  1. contact rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That's 40 hours a week of contact time with 3 students.

    Podobne kolokacje: