"unique time" — Słownik kolokacji angielskich

unique time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas jedyny w swoim rodzaju
  1. unique przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But this is also a very special time and in many ways a unique time.

    Podobne kolokacje: