"time realizes" — Słownik kolokacji angielskich

time realizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas realizuje
  1. time rzeczownik + realize czasownik
    Luźna kolokacja

    She struggled up onto her knees, and for the first time realized there were others in the tent.

    Podobne kolokacje: