"time of one's appearance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś wygląd
  1. appearance rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She had a daughter from a prior relationship who was three years old at the time of her centerfold appearance.

    Podobne kolokacje: