"Times best-seller list" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czasy lista bestselera
  1. time rzeczownik + list rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They said they were making the change because their own sales rankings did not always match the Times best-seller lists.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Times best-seller list" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Times best-seller list" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
idiom