"emerge for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się przez czas
  1. emerge czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A new group appeared, the crofters, emerging for the first time in the late 18th and early 19th centuries.

    Podobne kolokacje:

podobne do "emerge for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emerge for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik