KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. blog post = poczta bloga blog post
3. trading post = stoisko handlowe, faktoria trading post
4. command post = stanowisko dowodzenia command post
5. cabinet post = stanowisko ministerialne cabinet post
6. goal post = poczta celu goal post
7. observation post = punkt obserwacyjny, stanowisko obserwacyjne observation post
8. Jerusalem Post = Jerozolima Poczta Jerusalem Post
9. Denver Post = Denver Poczta Denver Post
10. teaching post = posada nauczyciela teaching post
11. border post = słup graniczny border post
12. fence post = słupek płotu, słupek ogrodzeniowy fence post
13. army post = wojskowa poczta army post
14. government post = stanowisko w rządzie government post
15. lamp post = uliczna latarnia, słup latarniowy lamp post
16. guard post = posterunek strażnika guard post
17. executive post = poczta kierownictwa executive post
18. Saturday Evening Post = Poczta sobotnia wieczorowa Saturday Evening Post
  • She also became a correspondent for the Saturday Evening Post.
  • Mother, who does not work outside the home, says there is a new Saturday Evening Post on the coffee table.
  • In 1941 the Saturday Evening Post began accepting her stories.
  • I sat there reading some old numbers of the Saturday Evening Post.
  • She worked for a short time at the Saturday Evening Post.
  • The story caught the attention of the national media, including the Saturday Evening Post.
  • He sent a section from his first novel to the Saturday Evening Post.
  • He did his first cover for the Saturday Evening Post in 1916.
  • It first appeared as an article in the Saturday Evening Post.
  • The next year she sold a cover to the Saturday Evening Post.
19. staging post = lotnisko tranzytowe staging post
20. New York Post = Nowy Jork Poczta New York Post
21. leadership post = poczta przywódcza leadership post
22. Canada Post = Kanada Poczta Canada Post
24. Morning Post = Poranna Poczta Morning Post
25. post of Secretary = poczta Sekretarza post of Secretary
27. post of director = stanowisko dyrektora post of director
28. police post = stanowisko policyjne police post
29. post of chairman = stanowisko przewodniczącego post of chairman
31. party post = stanowisko partyjne party post
32. post of officer = stanowisko funkcjonariusza post of officer
33. Evening Post = Poczta wieczorowa Evening Post
34. Jakarta Post = Dżakarcka Poczta Jakarta Post
35. C. W. Post = C. W. Poczta C. W. Post
36. Australia Post = Australia Poczta Australia Post
37. Emily Post = Emily Poczta Emily Post
38. Houston Post = Houston Poczta Houston Post
39. customs post = posterunek celny customs post
40. Yorkshire Post = Yorkshire Poczta Yorkshire Post
41. frontier post = słup graniczny frontier post
42. corner post = słup narożny corner post
43. Legion post = Poczta legionu Legion post
44. Bangkok Post = Bangkok Poczta Bangkok Post
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.