"post of professor" — Słownik kolokacji angielskich

post of professor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko profesora
  1. professor rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He held the post of professor of law until 1691.

    Podobne kolokacje: