"Emily Post" — Słownik kolokacji angielskich

Emily Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Emily Poczta
  1. Emily rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Emily Post would have something to say about this.

    Podobne kolokacje: