"post of director" — Słownik kolokacji angielskich

post of director kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko dyrektora
  1. director rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In his later years he held the post of scientific director.

    Podobne kolokacje: