"Morning Post" — Słownik kolokacji angielskich

Morning Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poranna Poczta
  1. morning rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The morning post and the Independent were on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo