"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. Morning America = Poranna Ameryka Morning America
5. morning sunlight = poranne słońce, poranne światło słoneczne morning sunlight
7. morning session = poranna sesja morning session
8. morning glory = wilec (rodzaj roślin zielnych) morning glory
10. morning prayer = jutrznia, godzinki (w anglikanizmie) morning prayer
12. Morning News = Poranne Wiadomości Morning News
13. morning hour = godzina poranna morning hour
14. morning sky = niebo o poranku morning sky
15. morning show = telewizja śniadaniowa (programy telewizyjne nadawane w porze śniadania) morning show
17. morning newspaper = poranna gazeta morning newspaper
18. morning air = poranne powietrze morning air
20. morning sickness = poranne nudności, poranne mdłości morning sickness
21. morning rush = poranny szczyt morning rush
22. Sydney Morning Herald = Sydney Poranek Herold Sydney Morning Herald
23. morning service = nabożeństwo poranne morning service
24. morning breeze = poranna bryza morning breeze
25. Dallas Morning News = Dallas poranne Wiadomości Dallas Morning News
26. morning rush hour = poranna godzina szczytu morning rush hour
27. morning dew = poranna rosa morning dew
28. morning meal = poranny posiłek morning meal
29. morning fog = poranna mgła morning fog
30. Morning Post = Poranna Poczta Morning Post
  • The morning post and the Independent were on the floor.
  • And some seriously good news had come in the morning post.
  • There was paperwork, too: the morning post by the look of things.
  • The Admiral was in high spirits, for the morning post had brought good news to his son.
  • He was at the breakfast table sorting through the morning post.
  • He had put the newspaper and the morning post in the fridge yesterday.
  • In 1898 he joined the staff of the Morning Post.
  • If you write it now, it can go off in the early morning post.
  • He also worked as a war correspondent for the Morning Post.
  • He next worked for the Morning Post as a reader's boy at 15/ a week.
31. morning sunshine = poranne słońce, poranne światło słoneczne morning sunshine
32. Morning Jacket = Poranna Marynarka Morning Jacket
33. morning train = ranny pociąg morning train
34. morning traffic = poranny ruch uliczny morning traffic
35. morning host = poranek gospodarz morning host
36. morning walk = ranny spacer morning walk
37. morning meeting = poranne spotkanie morning meeting
38. morning workout = poranny trening morning workout
40. morning flight = poranny lot morning flight
41. morning call = poranna pobudka morning call
42. morning practice = poranna praktyka morning practice
43. morning newscast = poranek wiadomości morning newscast
44. morning ritual = poranny rytuał morning ritual
45. Saturday morning cartoon = Sobotni poranek film rysunkowy Saturday morning cartoon
46. morning drive = poranna przejażdzka morning drive
47. morning chill = poranny chłód morning chill
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.