"morning train" — Słownik kolokacji angielskich

morning train kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ranny pociąg
  1. morning rzeczownik + train rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "How long before the morning train took you away again?"

    Podobne kolokacje: