"morning drive" — Słownik kolokacji angielskich

morning drive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poranna przejażdzka
  1. morning rzeczownik + drive rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Grasso then replaced Smith in morning drive during the middle of 1998.

    Podobne kolokacje: