ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. Morning America = Poranna Ameryka Morning America
5. morning sunlight = poranne słońce, poranne światło słoneczne morning sunlight
  • The morning sunlight through the window felt warm against my back.
  • She was looking very sweet and fresh in the morning sunlight.
  • In the early morning sunlight he looked remarkably hand some.
  • Getting out in the morning sunlight for a walk may be helpful.
  • Despite being tired and short of sleep, I felt good because we were getting morning sunlight.
  • I can see his amazed face now, with the morning sunlight upon it.
  • He studied the Washington landscape in the late morning sunlight.
  • Sitting in the warm morning sunlight, he found the idea uncomfortable.
  • We looked at each other in the morning sunlight and got giggling.
  • In the bright morning sunlight he clearly makes positive identification.
7. morning session = poranna sesja morning session
8. morning glory = wilec (rodzaj roślin zielnych) morning glory
10. morning prayer = najwcześniejsza oficjalna modlitwa z liturgii godzin morning prayer
12. Morning News = Poranne Wiadomości Morning News
13. morning hour = godzina poranna morning hour
14. morning sky = niebo o poranku morning sky
15. morning show = telewizja śniadaniowa (programy telewizyjne nadawane w porze śniadania) morning show
17. morning newspaper = poranna gazeta morning newspaper
18. morning air = poranne powietrze morning air
20. morning sickness = poranne nudności, poranne mdłości morning sickness
21. morning rush = poranny szczyt morning rush
22. Sydney Morning Herald = Sydney Poranek Herold Sydney Morning Herald
23. morning service = nabożeństwo poranne morning service
24. morning breeze = poranna bryza morning breeze
25. Dallas Morning News = Dallas poranne Wiadomości Dallas Morning News
26. morning rush hour = poranna godzina szczytu morning rush hour
27. morning dew = poranna rosa morning dew
28. morning meal = poranny posiłek morning meal
29. morning fog = poranna mgła morning fog
30. Morning Post = Poranna Poczta Morning Post
31. morning sunshine = poranne słońce, poranne światło słoneczne morning sunshine
32. Morning Jacket = Poranna Marynarka Morning Jacket
33. morning train = ranny pociąg morning train
34. morning traffic = poranny ruch uliczny morning traffic
35. morning host = poranek gospodarz morning host
36. morning walk = ranny spacer morning walk
37. morning meeting = poranne spotkanie morning meeting
38. morning workout = poranny trening morning workout
40. morning flight = poranny lot morning flight
41. morning call = poranna pobudka morning call
42. morning practice = poranna praktyka morning practice
43. morning newscast = poranek wiadomości morning newscast
44. morning ritual = poranny rytuał morning ritual
45. Saturday morning cartoon = Sobotni poranek film rysunkowy Saturday morning cartoon
46. morning drive = poranna przejażdzka morning drive
47. morning chill = poranny chłód morning chill
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.