BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
(3) mist, sky, fog, haze, cloud
Kolokacji: 5
(4) Edition, rush, run, tide
Kolokacji: 4
(7) coffee, latte
Kolokacji: 2
(10) show, routine, stiffness
Kolokacji: 4
1. morning sickness = poranne nudności, poranne mdłości morning sickness
2. morning chill = poranny chłód morning chill
3. morning heat = poranne gorąco morning heat
4. morning cold = poranny chłód morning cold
5. morning Frost = poranny Mróz morning Frost
(16) Jacket, coat, dress, shift
Kolokacji: 4
(18) traffic, trading
Kolokacji: 2
(19) walk, jog, jogger, hike
Kolokacji: 4
(20) workout, skate
Kolokacji: 2
(21) call, round, Song
Kolokacji: 3
(22) ritual, ablution
Kolokacji: 2
(23) room, bath, Zoo
Kolokacji: 3
(24) radio, television
Kolokacji: 2
(25) raid, briefing, fire, attack
Kolokacji: 4
(26) slot, schedule
Kolokacji: 2
(27) darkness, shadow
Kolokacji: 2
(28) cup, shoot-around, recess
Kolokacji: 3
(29) chore, duty
Kolokacji: 2
(30) watch, peak, nap, meditation
Kolokacji: 4
(32) Joe, Raga
Kolokacji: 2
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.