BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. morning comes = poranek nadchodzi morning comes
2. morning goes = poranek mija morning goes
4. morning begins = poranek zaczyna się morning begins
6. morning passes = poranek mija morning passes
7. morning arrives = poranek nadchodzi morning arrives
8. morning takes = poranek bierze morning takes
9. morning makes = poranek robi morning makes
10. morning breaks = przerwy śniadaniowe morning breaks
11. morning walks = ranne spacery morning walks
12. morning starts = poranek zaczyna się morning starts
13. morning leaves = poranne liście morning leaves
14. morning gets = poranek dostaje morning gets
15. morning calls = poranne rozmowy telefoniczne morning calls
16. morning gives = poranek daje morning gives
17. morning runs = poranek biegnie morning runs
18. morning meets = poranek spotyka morning meets
19. morning drives = poranne przejażdzka morning drives
(2) say, show, tell
Kolokacji: 3
(4) wear, try, spend
Kolokacji: 3
(5) progress, turn, sit, wake
Kolokacji: 4
(6) continue, head, seem
Kolokacji: 3
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.