BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Thursday morning" — Słownik kolokacji angielskich

Thursday morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poranek czwartkowy
  1. Thursday rzeczownik + morning rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thursday morning, five minutes to eight, arriving at the bank to open up, same as always.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo