BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) Good, hot, fresh, brisk
Kolokacji: 4
(3) sunny, dark, gloomy, dreary
Kolokacji: 4
(8) gray, snowy
Kolokacji: 2
(9) clear, cloudless, perfect
Kolokacji: 3
(10) particular, busy
Kolokacji: 2
1. particular morning = szczególny poranek particular morning
2. busy morning = pracowity poranek busy morning
(12) whole, entire
Kolokacji: 2
(13) chilly, crisp, frosty
Kolokacji: 3
(16) single, typical
Kolokacji: 2
(17) final, fateful
Kolokacji: 2
(18) leisurely, lazy
Kolokacji: 2
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.