BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) Sydney, Dallas
Kolokacji: 2
2. September morning = Poranek wrześniowy September morning
3. June morning = Poranek czerwcowy June morning
4. May morning = Poranek majowy May morning
5. April morning = Poranek kwietniowy April morning
6. January morning = Poranek styczniowy January morning
7. November morning = Poranek listopadowy November morning
8. August morning = Poranek sierpniowy August morning
9. October morning = Poranek październikowy October morning
10. December morning = Poranek grudniowy December morning
11. February morning = Poranek lutowy February morning
12. July morning = Poranek lipcowy July morning
13. March morning = Poranek marcowy March morning
14. Easter morning = Poranek wielkanocny Easter morning
15. Thanksgiving morning = Święto Dziękczynienia poranek Thanksgiving morning
(6) CBS
Kolokacji: 1
(7) death, departure
Kolokacji: 2
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.