"Saturday morning" — Słownik kolokacji angielskich

Saturday morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sobotni poranek
  1. Saturday rzeczownik + morning rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He hadn't expected to run into anyone from administration, particularly not on a Saturday morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo