BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"weekend morning" — Słownik kolokacji angielskich

weekend morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poranek weekendowy
  1. weekend rzeczownik + morning rzeczownik
    Silna kolokacja

    This makes the final preparation of the dish on a weekend morning a snap.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo