BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Wednesday morning" — Słownik kolokacji angielskich

Wednesday morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poranek środowy
  1. Wednesday rzeczownik + morning rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On Wednesday morning the service went yet another hour longer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo