"morning news" — Słownik kolokacji angielskich

morning news kolokacja
Popularniejsza odmiana: Morning News
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poranne wiadomości
  1. morning rzeczownik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    There he worked as the editor for morning news and information programs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo