"Morning America" — Słownik kolokacji angielskich

Morning America kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poranna Ameryka
  1. morning rzeczownik + America rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Good Morning America entered the 1990s with its overwhelming ratings success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo