"morning post" — Słownik kolokacji angielskich

morning post kolokacja
Popularniejsza odmiana: Morning Post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poranna poczta
  1. morning rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The morning post and the Independent were on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo