"party post" — Słownik kolokacji angielskich

party post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko partyjne
  1. party rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two Democratic primaries for party posts are also involved.

    Podobne kolokacje: