"Yorkshire Post" — Słownik kolokacji angielskich

Yorkshire Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Yorkshire Poczta
  1. Yorkshire rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1919 he became editor of the Yorkshire Post.

    Podobne kolokacje: