"Government post" — Słownik kolokacji angielskich

Government post kolokacja
Popularniejsza odmiana: government post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stanowisko w rządzie
  1. government rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But some of them are expected to take Government posts.

powered by  eTutor logo