"government post" — Słownik kolokacji angielskich

government post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko w rządzie
  1. government rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But some of them are expected to take Government posts.

powered by  eTutor logo