"evening post" — Słownik kolokacji angielskich

evening post kolokacja
Popularniejsza odmiana: Evening Post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta wieczorowa
  1. evening rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When she arrived at the theatre, a letter had just come by the evening post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo