"Evening Post" — Słownik kolokacji angielskich

Evening Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta wieczorowa
  1. evening rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When she arrived at the theatre, a letter had just come by the evening post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo