"leadership post" — Słownik kolokacji angielskich

leadership post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta przywódcza
  1. leadership rzeczownik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    Running for leadership posts inside Congress means collecting letters of support from colleagues.

    Podobne kolokacje: