"C. W. Post" — Słownik kolokacji angielskich

C. W. Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): C. W. Poczta
  1. C. rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then came the football game on the same field against C. W. Post, a bigger, older and favored opponent.

    Podobne kolokacje: