"goal post" — Słownik kolokacji angielskich

goal post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta celu
  1. goal rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A good teacher 5 years ago could be a bad one now simply as the goal post have been moved by government.

    Podobne kolokacje: