"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. wear in = rozchodzić (np. buty) wear in
2. wear for = nosić dla wear for
3. wear without = noś na zewnątrz wear without
4. wear into = nosić do wear into
5. wear after = noś potem wear after
6. wear that = noś to wear that
7. wear from = nosić z wear from
8. wear through = przetrzyj się na wylot wear through
9. wear throughout = noś przez cały czas wear throughout
10. wear about = nosić około wear about
11. wear of = nosić z wear of
12. wear against = nosić przeciwko wear against
13. wear until = nosić do czasu gdy wear until
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.