"wear habits" — Słownik kolokacji angielskich

wear habits kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear the habit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś zwyczaje
  1. wear czasownik + habit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ten days later, they began to wear the religious habit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo