"wear without" — Słownik kolokacji angielskich

wear without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś na zewnątrz
  1. wear czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Her watch wore to an end without the answer she needed most.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo