"wear apparel" — Słownik kolokacji angielskich

wear apparel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strój odzieży
  1. wear czasownik + apparel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Young people are to wear proper fitting, modest apparel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo