"wear gray" — Słownik kolokacji angielskich

wear gray kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szary odzieży
  1. wear czasownik + gray przymiotnik
    Luźna kolokacja

    My son got to the point he would just wear black and gray.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo